Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Bangroep Automotive BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van bangarage.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Bangroep Automotive BV. Bangroep Automotive BV is daarvoor niet aansprakelijk.

Bangroep Automotive BV behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein bangarage.nl vallen), zijn slechts informatief. Bangroep Automotive BV is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook hiervoor aanvaardt Bangroep Automotive BV geen aansprakelijkheid.

Copyright

Alle rechten berusten Bangroep Automotive BV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Deze website is eigendom van Bangroep Automotive BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bangroep Automotive BV, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

© Bangroep Automotive BV. Alle rechten voorbehouden.