Privacy & Cookies

Privacy Statement

Bij bezoek aan deze website kunnen Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl waarborgen en respecteren uw privacy en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit ‘Privacy Statement’. Dit statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl verzamelen en verwerken deze informatie met betrekking tot haar klanten en haar bezoekers van deze website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u aan Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt. Op de wijze waarop Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl persoonsgegevens verzamelen en gebruiken via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze website.

Recht op inzage, correctie en verzet

U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen.

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken.
Uw verzoeken tot inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan info.amsterdam@bangarage.nl. Wij informeren u dan zo spoedig mogelijk.

Wijziging van het privacybeleid

Deze versie van het privacybeleid is gedateerd 4 september 2017. Bangroep Automotive kan het privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen of verzoeken

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Bangroep Automotive BV kunt u contact opnemen met:
Bangroep Automotive BV
T.a.v. de directie
Postbus 12777, 1100 AT Amsterdam

Cookies

Het is Bangroep Automotive BV toegestaan om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina’s die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd ‘cookie’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en makkelijker.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

De uitoefening van uw wettelijke rechten

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Bangroep Automotive BV en www.bangarage.nl uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Bangroep Automotive BV.