2014 was een goed jaar voor Volvo en enerzijds ook voor Bangarage. Natuurlijk helpt het dat we met Groot-Amsterdam als werkgebied met veel zakelijke rijders in het afgelopen jaar een aantal zeer aantrekkelijke modellen met 14% en 7% bijtelling konden aanbieden. Ook andere Volvo´s mochten zich het afgelopen jaar in een grote belangstelling verheugen. Toch had 2014 voor ons een tegenslag in petto, namelijk het moment in juli waarin we onze joint venture-partner Koops Furness verloren. Hierdoor zijn we genoodzaakt geweest de gehele bedrijfsvoering om te zetten naar een nieuw model. Ondanks dat we in het verleden bewezen succesvol zijn geweest was dit geen garantie voor de toekomst. Er zijn de afgelopen jaren vele automobielbedrijven gesloten en ook in 2015 gaan er ondernemingen de deuren definitief sluiten.

De kunst vandaag de dag is om het persoonlijke contact met de klant te onderhouden, ondanks dat de reparatie of het onderhoud in tijd en frequentie afneemt. Daarom hebben we besloten een communicatiecentrum op te zetten en het magazijn te centraliseren. U leest verderop in dit Banmagazine inhoudelijk meer over het communicatiecentrum.

We leren met vallen en opstaan. We zien in de klantentevredenheidcijfers dat het wel de juiste weg is die we zijn ingeslagen. Echter we moeten nog steeds bijsturen op de uitkomsten. Want om goed te blijven, moeten we elke dag beter worden!

Met de veranderingen hebben we ook besloten om het bestaande Banleaseprogramma nieuw leven in te blazen. We breiden het productaanbod uit met verzekeringen. In samenwerking met de Bovag kunnen we u een verzekering aanbieden tegen voordelige tarieven, zonder de elders nog gebruikelijke valkuilen. In een separate flyer in dit Banmagazine wordt dit verder toegelicht en uiteraard ook op onze website.

We wensen, weliswaar wat laat, iedereen een gezond en goed 2015!

Theo Mulder
Directeur